ติดต่อเรา


บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

: 02-291-6684 – 6
: 02-291-6682
: info@coretech.co.th

 

สำนักงานใหญ่

36/167 ถ.มอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ดาวน์โหลดแผนที่

 

สำนักออฟฟิศ

71 อาคาร AGR ชั้น 1 ห้อง 101 ถ.เจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ดาวน์โหลดแผนที่


ระบบรักษาความปลอดภัย ไอทีโซลูชั่น