ประกาศรับสมัครงาน

 

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคไฟฟ้า 5 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโครงการของบริษัท
 • เดินท่อร้อยสาย และติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบต่างๆ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • งานระบบไฟฟ้าอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคโนโลยีเครื่องกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลางานได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • มีความรู้พื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office
 • หากมีประสบการณ์ มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร AGR ถ.เจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร


วันและเวลาทำงาน

วันจันทร์ – วันศุกร์ (8.30 – 17.30)

สนใจสมัครงานติดต่อที่
โทร. 02-291-6684 – 6
อีเมล์ info@coretech.co.th