ประกาศรับสมัครงาน

 

ตำแหน่ง : พนักงานขาย 5 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • หาช่องทางขยายกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม
 • นำเสนอสินค้าของบริษัทพร้อมให้ปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้า
 • ประสานงานและติดตามงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 • ติดตามผลของการขาย และสรุปรายงานรายละเอียดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • จัดทำและติดตามเอกสารเกี่ยวกับการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการพูดคุย ประสานงาน
 • มีความรู้พื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เงินเดือน
พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร AGR ถ.เจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร


วันและเวลาทำงาน

วันจันทร์ – วันศุกร์ (8.30 – 17.30)

สนใจสมัครงานติดต่อที่
โทร. 02-291-6684 – 6
อีเมล์ info@coretech.co.th