ประกาศรับสมัครงาน

 

ตำแหน่ง : วิศวกร 5 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลและควบคุมโครงการต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เขียนแบบ As build drawing, Shop drawing โดยใช้
 • เขียนแผนการทำงานพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
 • แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
 • ติดต่อประสานงานดูแลควบคุมทีม Outsource
 • จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสื่อสาร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการพูดคุย ประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ใช้โปรแกรม GstarCAD, AutoCAD และ MS Project ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เงินเดือน
พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร AGR ถ.เจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร


วันและเวลาทำงาน

วันจันทร์ – วันศุกร์ (8.30 – 17.30)

สนใจสมัครงานติดต่อที่
โทร. 02-291-6684 – 6
อีเมล์ info@coretech.co.th