วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วิสัยทัศน์องค์กร
” มุ่งสู่การเป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย ”
พันธกิจ
  • คัดเลือกผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ให้กับผู้บริโภค
  • ดูแลควบคุมงานบริการ ทั้งการคัดเลือก ออกแบบและติดตั้ง เสมือนเป็นบ้านของเราเอง
  • ปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภค เสมือนเป็นครอบครัว
  • พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง ที่ยั่งยืน และให้ประโยชน์กลับคืนสู่สังคม


ระบบรักษาความปลอดภัย ไอทีโซลูชั่น